Znmpehot8bghevxfti8i


Obchodní podmínky

Služba je dostupná pomocí všech mobilních telefonů. Svou účastí potvrzujete že souhlasíte s Obchodními Podmínkami, máte trvalé bydliště v České Republice, jste starší 18 let a jste oprávněným vlastníkem účtu, či máte souhlas vlastníka účtu. Váš telefon musí mít přístup na Internet a možnost přijímat textové zprávy a mobilní obsah. Poplatky budou účtovány na Váš mobilní účet. Cena služby je 299 Kč měsíčně (včetně DPH). 

Tato služba je produktem společnosti Content for Mobile Pro více informací volejte +(420) 0 25578651, pošlete email na gamehappy.cz@silverlines.info či navštivte naše webové stránky:   www.gamehappy.club , C.F.M. Content For Mobile Ltd Dimitsanis 24A, Kato Polemidia 4156 Limassol, Cyprus. 

Zákaznický servis

Máte-li jakékoli otázky nebo stížnosti, prosím, kontaktujte naši zákaznickou službu emailem: gamehappy.cz@silverlines.info nebo telefonem +(420) 0 25578651. Odhlásit se z odběru můžete prostřednictvím portálu pomocí položky “Zrušit odběr”.

Služba

Službu poskytuje společnost Content for Mobile, Dimitsanis 24A, 4156 Limassol. Máte-li jakékoli otázky nebo stížnosti, prosím, kontaktujte naši zákaznickou službu emailem: gamehappy.cz@silverlines.info nebo telefonem +(420) 0 25578651. 

PRO VSTUP NA TUTO STRÁNKU MUSÍTE MÍT NEJMÉNĚ 18 LET. PŘÍSTUP NEBO POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY ČI JEJÍHO OBSAHU JE OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. 

Vzhledem k obsahu stránky je služba zakázána pro osoby mladší 18 let. Rodičům doporučujeme aktivovat rodičovské kontroly na chytrých telefonech svých dětí skrze jejich operátory. Stejně tak velmi doporučujeme nenechávat Váš chytrý telefon bez dozoru, kde se k němu mohou dostat Vaše děti. Poskytovatel obsahu si vyhrazuje právo požadovat osobní doklad, který potvrzuje Váš věk, pro přístup ke službě. Osoba, která potvrdila objednané služby provozované Poskytovatelem Obsahu, se považuje buď za zletilou, nebo za nezletilou osobu, které bylo svolení poskytnuto rodiči nebo zákonnými zástupci. Použití služeb nabízených Poskytovatelem Obsahu nezletilými osobami, které nezískali svolení rodičů nebo zákonných zástupců, je zakázáno. Uživatel musí mít svolení plátce služby. Uživatelé musí prokázat, že byli potvrzeni svým síťovým operátorem a mají možnost přistupovat ke stránkám s obsahem pro dospělé.

Poplatky za služby

Gamehappy nabízí předplatné ve výši 299 Kč měsíčně. Odhlásit se z odběru můžete prostřednictvím portálu pomocí položky “Zrušit odběr”. Cena textové zprávy je podle sazby Vašeho běžného operátora. Předplatné je platné od data zakoupení, po dobu prvních 7 dnů, automaticky se obnovuje na stejné období vždy k datu nákupu. Fakturaci provádí váš mobilní operátor. Cena vašeho nákupu je odečtena přímo z vašeho telefonního účtu nebo odečtena z vašeho kreditu, používáte-li předplacené karty. Mohou být účtovány poplatky za síťová data. Při předplatném je služba okamžitě k dispozici. Obsah je k dispozici po dobu trvání Vašeho předplatného. Po prvním použití služby berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se vzdáte práva na odstoupení od smlouvy. Odhlásit se z odběru můžete prostřednictvím portálu pomocí položky “Zrušit odběr”.

Garance

Jste považováni za odběratele předplatného ve svém smartphonu a jste výhradně zodpovědní za důvěrnost svých dat a Vaše přihlašovací údaje. Poskytovatel Obsahu si vyhrazuje právo přijmout veškerá vhodná opatření vůči každému uživateli, u kterého existuje podezření, že je odpovědný za podvod, zpronevěru nebo přerušení služby jakýmikoli nezákonnými prostředky, protože by to mohlo narušit hladký průběh fungování služby a její kvality. Poskytovatel Obsahu se bude snažit vše, co je v jeho silách, aby zajistil plynulost zobrazovaných videí služby a shodu. Tento požadavek je pouze pro iPhone a Android. Použití služby na jiném smartphonu není garantováno, nepodléhá žádným nárokům. V žádném případě se kvalita služeb nevztahuje na spolehlivost Vašeho internetového připojení. Nejdříve si musíte u svého mobilního operátora zajistit správné nastavení svého připojení k internetu a platebních podmínek této služby. JSME ZODPOVĚDNÍ POUZE ZA PODMÍNKY A OMEZENÍ, KTERÁ JSOU UVEDENY V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ, S VÝJIMKOU JINÝCH POVINNOSTÍ NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI. 

Cookies

Soubor cookie je malý soubor, který je umístěn na Vašem počítači, mobilním telefonu nebo jiném zařízení, které umožňuje připojení k webu. Služba využívá cookies, aby nám cookies umožnili rozpoznat uživatele při jeho příští návštěvě. Díky tomu se stane navigace uživatele snadnější, užíváí služby pro něj bude pohodlnější a my budeme schopni nabídnout atraktivnější a inovativnější funkce. Pokud nebudete odběrateli, cookie nám neumožňuje Vás identifikovat, zaznamenává však informace o Vaší navigaci na webu. Jste informováni o tom, že pro kompletní využití funkcí služby je vyžadováno povolit cookies. Je však možné je zakázat nebo odebrat pomocí možností prohlížeče ve smartphonu. 

Duševní vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví, která se používají, byla vyvinuta, či jsou součástí služby, jsou majetkem poskytovatele obsahu. Použití služby vám proto obecně negarantuje žádné duševní vlastnictví, s výjimkou práva na užívání nabízených služeb pouze pro osobní potřeby a v souladu s platnými zákony a dobrými mravy. Jakékoli porušení práv duševního vlastnictví obsahu, který je k dispozici v rámci služby, včetně jakékoli částečného nebo úplného reprodukování, překladu, úprav, odstranění nebo opětovného použití nabízeného obsahu, je zakázáno. 

Právo a jurisdikce

Tyto všeobecné podmínky podléhají českým zákonům. Jakýkoli spor týkající se platnosti, výkladu nebo provedení těchto podmínek bude postoupen příslušným českým soudům. Poskytovatel obsahu si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky změnit. Jakékoli použití služby po vstupu změn v platnost se považuje za přijetí nových Podmínek použití uživatelem.  

MSISDN

Používáním našich služeb berete na vědomí, že vaše osobní údaje, zejména vaše telefonní číslo, budou zpracovány za účelem poskytování služeb a že jsme oprávněni si je vyžádat od poskytovatele vašich mobilních služeb elektronických komunikací a následně je s ním sdílet (přímo, nebo prostřednictvím našeho poskytovatele technických platebních služeb) za účelem vyúčtování služeb prostřednictvím účtu za vaši mobilní službu elektronických komunikací. 

Další informace o zpracování údajů a vašich právech, ke kterým jste oprávněn/a, naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv písemně odvolat (postačí zaslat e-mail na adresu gamehappy.cz@silverlines.info +(420) 0 25578651)